XI Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

19 - 20.5.2016.


Рок за пријаву рада/апстракта је истекао.
Уколико желите, контактирајте организаторе или контакт особу.

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab