ДЕВЕТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

29 - 30.5.2014.

Мјесто и улога државе у регулацији привреде

Глобална економија се већ неколико година налази пред сложеним проблемима на које савремена теорија и пракса још увијек не нуде задовољавајућа рјешења, а постоје реални изгледи да ће се ови проблеми и даље усложњавати. У таквим околностима поставља се питање да ли су економије нашег региона, које су у свјетским размјерама мале економије, жртве глобалне финансијске и економске кризе или пак своје неуспјехе треба да припишу недостатку проактивне индустријске политике. Повећање бруто домаћег производа је основни циљ сваке националне привреде, а његовом расту у највећој мјери доприноси раст индустријске производње. Ставови водећих економиста од самита у Давосу па до регионалних скупова, као што су симпозијуми у Порторожу и на Копаонику, иду у правцу да је рјешење потребно тражити у ревитализацији локалних индустрија, повећању њихове продуктивности, рентабилности и међународне конкурентности. Развој домаће економије треба да се темељи на производњи размјенљивих производа, конкретне употребне вриједности, који могу задовољити потребе становништва на домаћем и међународним тржиштима. За циљну ревитализацију индустријске производње потребно је заједничко дјеловање више кључних фактора, уз афирмацију система одговорности, како у реалном сектору, тако и у економској теорији, што би се артикулисало кроз Стратегију економског и укупног друштвеног развоја. Све ово није могуће постићи без синергетског дјеловања: • јавних (државних) органа и установа, који треба да обезбиједе оквирне (системске) услове за оптималан економски и друштвени развој; • предузетништва у реалном сектору, које треба да понуди идеје и да изведе све оперативне радње које су неопходне за реализацију успјешног развоја; • предузетништва у финансијском сектору, које треба да понуди довољно финансијских средстава са прихватљивом роч ношћу и цијеном (каматом); • међународних фактора, који својом активном улогом могу помоћи политички и економски (стабилизационо, организационо и финансијски). Циљ овог симпозијума је да кроз расправу представника привреде, академске заједнице и кључних институција понуди рјешења која ће ићи у правцу бржег опоравка и раста домаће економије. Симпозијумски одбор

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab