XI Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

19 - 20.5.2016.

Banja Vrućica - Hotel Kardijal 19. i 20.05.2016.

Poštovani postdiplomci,

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke jedanaestu godinu za redom organizuje simpozijum o korporativnom upravljanju koji će se ove godine održati 19. i 20. maja u Banji Vrućici - Teslić. Učesnici simpozijuma su predstavnici vlada Republike Srbije i Republike Srpske, najznačajnijih kompanija iz BiH, predstavnici entitetskih i državnih institucija, banaka, osiguravajućih društava, Privredne komore, Udruženja poslodavaca i Zanatsko-preduzetničke komore. Autori naučnih radova i predavači su eksperti i univerzitetski profesori iz BiH, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, od kojih je većina uključena u procese kreiranja nacionalnih ekonomskih politika u matičnim zemljama. Globalna kraetanja i posledice koje se reflektuju na region i njegove zemlje opredijelili su naziv ovogodišnjeg simpozijuma:

EKONOMIJE MALIH ZEMALjA U USLOVIMA POJAČANIH GLOBALNIH IZAZOVA

Na simpozijumu će biti prezentovano preko dvadeset naučnih radova iz oblasti monetarnih i javnih finansija, korporativnog upravljana, finansisjkih tržišta i savremenog menadžmenta. Učesnici će biti u prilici da se kroz analize učesnika informišu o trenutnom stanju i kretanjima na globalnom tržištu ali prije svega makroekonomskim pokazateljima i trendovima u regionu. U okviru simpozijuma će se održati i tri okrugla stola pod sljedećim nazivima:

1. Transformacija regiona od trusne ka atraktivnoj investicionoj destinaciji
2. Izgradnja efektivnog poreskog sistema - ključni faktor jačanja investicione aktivnosti
3. Prilagođenost sadržaja finansijskih izvještaja potrebama investitora

Krucijalno pitanje je, „Kako dizajnirati investicionu politiku male zemlje, a u okviru iste poresku politiku kao njenu ključnu komponentu“? Odgovor na isto je od presudnog značaja ako imamo u vidu trenutno stanje naše ekonomije ali i regiona u cjelini. Respektabilna imena učesnika simpozijuma, njihovo iskustvo i poznavanje trenutnih prilika daju nam za pravo da očekujemo od ovog skupa da uputi na pravac i okvire u kojima bi se region trebao kretati u narednom periodu kada je u pitanju ekonomija. Smatramo da sama rasprava bez većeg broja učesnika sa kojima će se podijeliti najnovije spoznaje i informacije iz oblasti ekonomije nema smisla. S toga Vam kao mladom čovjeku koji pretenduje da postane dio intelektualne elite preporučujemo da nam se pridružite.

S poštovanjem,
Prof. dr Dragan Mikerević

 Kotizacija za učešće na Jedanaestom međunarodnom simpozijumu iznosi 300,00 KM po učesniku

Uslovi učešća:

- U cijenu kotizacije uračunat je Zbornik radova.
- Uplata se vrši unaprijed na žiro račune kod sljedećih banaka:
Nova banka a.d. 555-007-00005514-11
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. 552-002-00015366-39
Sberbank a.d. 567-162-11000372-78

Hotel Kardijal

Sadržaj dvodnevnog hotelskog aranžmana:

• Dva puna pansiona
• 18.05.2016. večera dobrodošlice i zabavni program
• 19.05.2016. svečana večera i zabavno veče sa Halidom Bešlićem
• Besplatno korištenje bazena i sale za fi tness

Prijava hotelskog smještaja:

• Prijava hotelskog smještaja dostavlja se recepciji hotela Kardial putem: telefona 053 410 030; faksa 053 431 361 ili na e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
• Potvrda rezervacije izvršiće se isključivo učesnicima koji su prethodno uplatili kotizaciju
• Uplata za smještaj vrši se na žiro-račun ZTC Banja Vrućica kod: UniCredit bank a.d. 551-025-00005778-46
• Potvrda rezervacije izvršiće se dostavljanjem dokaza o uplati

Cijene (u KM):

• Dvodnevni pansion u dvokrevetnim sobama hotela Kardial 170,00+BTO
• Dvodnevni pansion u jednokrevetnim sobama hotela Kardial 190,00+BTO
• Dvodnevni pansion u dvokrevetnim sobama hotela Posavina 110,00+BTO
• Dvodnevni pansion u jednokrevetnim sobama hotela Posavina 130,00+BTO

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab