XI Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

19 - 20.5.2016.

Програм XI међународног симпозијума

ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈЕ МАЛИХ ЗЕМАЉА У УСЛОВИМА ПОЈАЧАНИХ ГЛОБАЛНИХ ИЗАЗОВА

19.05.2016, Четвртак

10:00–11:00 УВОДНА ОБРАЋАЊА И ОТВАРАЊЕ СИМПОЗИЈУМА

1. Недељко Чубриловић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
2. Зорана Михајловић, потпредсједник Владе Србије
3. Петар Ђокић, министар индустрије енергетике и рударства Републике Српске
4. Мр Борко Ђурић, предсједник Привредне коморе Републике Српске

ГЛОБАЛНИ ПРИТИСЦИ И ОДБРАМБЕНИ МЕХАНИЗМИ ЕКОНОМИЈЕ МАЛЕ ЗАМЉЕ

11:00-12:30 ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА

- Стање и перспективе привреде Србије – др Александар Влаховић
- Улога фискалне и монетарне политике у Глобалној рецесији – проф. др Мирољуб Лабус
- Развојне претпоставке у Југоисточној Европи - проф. др Дејан Шошкић
- Достизање конвергенције са ЕУкако санирати главне пукотине у систему – проф. др Драган Ђуричин
- Мале земље у глобализацији и глобалној финацијској кризи – проф. др Љубо Јурчић
- Улога централне банке у малој отвореној привреди – проф. др Жарко Приморац

13:00–14:00 ОКРУГЛИ СТО - ТРАНСФОРМАЦИЈА РЕГИОНА ОД ТРУСНЕ КА АТРАКТИВНОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ ДЕСТИНАЦИЈИ

14:00–16:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК

16:00–17:30 ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА

- Земље у транзицији у условима глобализацијебудућност коју је неко други осмислио – проф. др Веселин Драшковић, и проф. др Анђелко С. Лојпур
- Фиксни или флексибилни режим девизног курса за земље у развоју и брзорастућа тржишта: Pro et contra – проф. др Миодраг Зец и проф. др Огњен Радоњић
- Преко модерног јубилеја дуга до одрживог економског растатеоријски и емпиријски модел – проф. др Тихомир Домазет
- Ефикасност и економичност регулаторног режима финансијског тржишта – проф. др Мирко Пуљић и доц. др Џафер Алибеговић
- Улога рачуноводствене и ревизорске професије о одржавању фискалне стабилности у малим економијама – проф. др Душко Шњегота
- Јавни и приватни дугтерет или неминовност? – доц. др Јелена Пољашевић и доц. др Јелена Тривић

17:30–19:00 ОКРУГЛИ СТО - ИЗГРАДЊА ЕФЕКТИВНОГ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА – КЉУЧНИ ФАКТОР ЈАЧАЊА ИНВЕСТИЦИОНЕ
АКТИВНОСТИ

 20.05.2016, Петак
ПОСЛОВНA ФИЛОЗОФИЈA КАО ФАКТОР ЈАЧАЊА КВАЛИТЕТА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

09:00–10:30 ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА

- Емоционална интелигенција у корпоративном управљању – проф. др Винко Белак
- Отворено и затворено акционарско друштво – проф. др Марко Рајчевић
- Новчани токови директних страних инвестиција – проф. др Силвије Орсаг и проф. др Дејан Микеревић
- Утицај NPL-а на финансијску стабилност банкарског сектора у БиХ– проф. др Кемал Козарић
- Финансијско извјештавање микроентитетаза кога и како? - проф. др Ката Шкарић Јовановић
- Детерминанте банкарског кредитирања у периоду прије, током и након кризе: случајеви Хрватске, Црне Горе и Словеније – проф. др Јанез Прашникар и проф. др Милан Лакићевић
- Опција напуштања пројекта – проф. др Милорад Иванишевић
- Потенцијали економије засноване на знању – проф. д Бранко Крсмановић
- Корпоративно управљање и антипреварна стратегија - проф. др Здравко Тодоровић и мр Дарко Томаш
- Економска филозофија домаћих предузећа у условима глобалних кретања – проф. др Радмило Тодосијевић, проф. др Снежана Т. Лазовић и проф. др Ђоко Малешевић
- Адекватност функционисања берзанског система трговања на неразвијеним финансијским тржиштима – проф. др Горан Радивојац
- Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја Републике Српске - проф. др Драган Микеревић

11:00–13:00 ОКРУГЛИ СТO - ПРИЛАГОЂЕНОСТ САДРЖАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ПОТРЕБАМА ИНВЕСТИТОРА

13:00–13:15 ЗАКЉУЧЦИ СИМПОЗИЈУМА

 

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab